Nhà máy BHFlex Vina

19Th3 - by Azhome Group - 0 - In NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT

 
 Client : BHFlex Vina Co.,ltd
 Location : Khai Quang IP, Vinh Phuc Province
 Land Area: 7500 m2
 Construction Area :5000 m2
 Factory : 1 floor
 Office: 2 floor
 Name of works: Design
 Product: Electronic
 Execution-time: 2016
 Capital : Korea

 

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn