Biên bản Thanh lý hợp đồng coppha, ván khuôn

19Th8 - by Azhome Group - 0 - In Sản phẩm coppha

 
Có phải lập biên bản thanh lý hợp đồng thi công xây dựng hay không? Soạn thảo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thi công xây dựng như thế nào ? Tư vấn mua căn nhà ngân hàng thanh lý đấu giá ? Thủ tục thanh lý hợp đồng chưa hết thời hạn ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng thi công số …./HĐTC ký ngày ngày ….-…-20…. giữa Công ty cổ phần …. và Công ty thiết kế – xây dựng …..

– Theo nhu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…,

Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Địa chỉ : Số … Phổ Quang A, P.12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : ………… Fax: …………

Đại diện : ông Lương Ngọc ……… Tổng Giám Đốc.

Bên B: CÔNG TY THIẾT KẾ – XÂY DỰNG ……

Địa chỉ: Số …… Hoàng Hà A, P. 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : ………….. – Fax : ……..

Đại diện: ông Trần Tuấn ………., Giám đốc.

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý này với nội dung như sau:

1. Thanh lý Hợp đồng thi công số ………/HĐTC đã ký ngày ngày … tháng … năm 20…. giữa hai bên.

2. Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng thi công số ……/HĐTC ngày …../…./20… nữa.

3. Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP 

Miền Bắc: Số 17 Tố Hữu - Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Miền Nam: Tầng 1 An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

Miền Trung : Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Hotline: 0904.87.33.88

Website: https://azhomegroup.vn

Bộ sưu tập (999 MẪU NHÀ ĐẸP) năm 2022 đẹp nhất Việt Nam hiện nay .!.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn