Nhà máy Spindex

Project:   Nhà máy Spindex – Nhà xưởng 02 Scope

9 Th4 - by admin - 0 - In Chưa được phân loại

Nhà máy BHFlex Vina

 Client : BHFlex Vina Co.,ltd  Location : Khai Quang

19 Th3 - by admin - 0 - In Chưa được phân loại