Báo giá gạch Ốp Lát nền [cập nhập liên tục]

24Th7 - by Azhome Group - 0 - In BÁO GIÁ ỐP - LÁT

 

BẢNG BÁO GIÁ GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA

Việt Nam, ngày 24 tháng 7 năm 2019Hệ thống phân phối Viglacera Việt Nam cám ơn quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm của Viglacera Việt Nam. Sau đây Viglacera Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ sản phẩm Gạch ốp lát Viglacera mới nhất được chúng tôi cập nhật vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 .

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN HÌNH ẢNH
1 Gạch ốp viền Viglacera M6908 M6908 3,500,000đ 01 3,500,000đ Gạch ốp viền Viglacera M6908
2 Gạch ốp viền Viglacera M6902 M6902 350,000đ 01 350,000đ Gạch ốp viền Viglacera M6902
3 Gạch ốp viền Viglacera M6900 M6900 350,000đ 01 350,000đ Gạch ốp viền Viglacera M6900
4 Gạch lát nền Viglacera UB304 (30x30cm) UB304 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera UB304 (30x30cm)
5 Gạch lát nền Viglacera UB302 (30x30cm) UB302 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera UB302 (30x30cm)
6 Gạch lát nền Viglacera UM306 (30x30cm) UM306 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera UM306 (30x30cm)
7 Gạch lát nền Viglacera UM304 (30x30cm) UM304 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera UM304 (30x30cm)
8 Gạch lát nền Viglacera UM302 (30x30cm) UM302 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera UM302 (30x30cm)
9 Gạch lát nền Viglacera KS3676 (30x30cm) KS3676 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera KS3676 (30x30cm)
10 Gạch lát nền Viglacera KS3674 (30x30cm) KS3674 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera KS3674 (30x30cm)
11 Gạch lát nền Viglacera KS3672 (30x30cm) KS3672 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera KS3672 (30x30cm)
12 Gạch lát nền Viglacera KS3634 (30x30cm) KS3634 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera KS3634 (30x30cm)
13 Gạch lát nền Viglacera KS3632 (30x30cm) KS3632 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera KS3632 (30x30cm)
14 Gạch lát nền Viglacera N321 (30x30cm) N321 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera N321 (30x30cm)
15 Gạch lát nền Viglacera N320 (30x30cm) N320 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera N320 (30x30cm)
16 Gạch lát nền Viglacera N319 (30x30cm) N319 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera N319 (30x30cm)
17 Gạch lát nền Viglacera N318 (30x30cm) N318 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera N318 (30x30cm)
18 Gạch lát nền Viglacera GF303 (30x30cm) GF303 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera GF303 (30x30cm)
19 Gạch lát nền Viglacera GF302 (30x30cm) GF302 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera GF302 (30x30cm)
20 Gạch lát nền Viglacera GF301 (30x30cm) GF301 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera GF301 (30x30cm)
21 Gạch lát nền Viglacera KS3622 (30x30cm) KS3622 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera KS3622 (30x30cm)
22 Gạch lát nền Viglacera KS3602 (30x30cm) KS3602 150,000đ 01 150,000đ Gạch lát nền Viglacera KS3602 (30x30cm)
23 Gạch lát nền Viglacera N3626 (30x30cm) N3626 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera N3626 (30x30cm)
24 Gạch lát nền Viglacera N3622 (30x30cm) N3622 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera N3622 (30x30cm)
25 Gạch lát nền Viglacera N3608 (30x30cm) N3608 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera N3608 (30x30cm)
26 Gạch lát nền Viglacera N3056 (30x30cm) N3056 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera N3056 (30x30cm)
27 Gạch lát nền Viglacera N3054 (30x30cm) N3054 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera N3054 (30x30cm)
28 Gạch lát nền Viglacera N3086 (30x30cm) N3086 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera N3086 (30x30cm)
29 Gạch lát nền Viglacera SP306 (30x30cm) SP306 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera SP306 (30x30cm)
30 Gạch lát nền Viglacera NP311 (30x30cm) NP311 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera NP311 (30x30cm)
31 Gạch lát nền Viglacera N317 (30x30cm) N317 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera N317 (30x30cm)
32 Gạch lát nền Viglacera N307 (30x30cm) N307 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền Viglacera N307 (30x30cm)
33 Gạch lát nền COTTO Viglacera D408 (40x40cm) D408 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền COTTO Viglacera D408 (40x40cm)
34 Gạch lát nền COTTO Viglacera D407 (40x40cm) D407 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền COTTO Viglacera D407 (40x40cm)
35 Gạch lát nền COTTO Viglacera D405 (40x40cm) D405 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền COTTO Viglacera D405 (40x40cm)
36 Gạch lát nền COTTO Viglacera D404 (40x40cm) D404 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền COTTO Viglacera D404 (40x40cm)
37 Gạch lát nền COTTO Viglacera D401 (40x40cm) D401 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát nền COTTO Viglacera D401 (40x40cm)
38 Gạch lát sân vườn Viglacera S1401 (40x40cm) S1401 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát sân vườn Viglacera S1401 (40x40cm)
39 Gạch lát sân vườn Viglacera S411 (40x40cm) S411 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát sân vườn Viglacera S411 (40x40cm)
40 Gạch lát sân vườn Viglacera S409 (40x40cm) S409 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát sân vườn Viglacera S409 (40x40cm)
41 Gạch lát sân vườn Viglacera S402 (40x40cm) S402 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát sân vườn Viglacera S402 (40x40cm)
42 Gạch lát sân vườn Viglacera SV402 (40x40cm) SV402 110,000đ 01 110,000đ Gạch lát sân vườn Viglacera SV402 (40x40cm)
43 Gạch lát nền Viglacera H505 (50x50cm) H505 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera H505 (50x50cm)
44 Gạch lát nền Viglacera H505 (50x50cm) H504 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera H505 (50x50cm)
45 Gạch lát nền Viglacera H503 (50x50cm) H503 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera H503 (50x50cm)
46 Gạch lát nền Viglacera H502 (50x50cm) H502 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera H502 (50x50cm)
47 Gạch lát nền Viglacera H501 (50x50cm) H501 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera H501 (50x50cm)
48 Gạch lát nền Viglacera VM532 (50x50cm) VM532 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera VM532 (50x50cm)
49 Gạch lát nền Viglacera KM523 (50x50cm) KM523 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera KM523 (50x50cm)
50 Gạch lát nền Viglacera KM517 (50x50cm) KM517 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera KM517 (50x50cm)
51 Gạch lát nền Viglacera KM516 (50x50cm) KM516 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera KM516 (50x50cm)
52 Gạch lát nền Viglacera KM512 (50x50cm) KM512 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera KM512 (50x50cm)
53 Gạch lát nền Viglacera KM510 (50x50cm) KM510 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera KM510 (50x50cm)
54 Gạch lát nền Viglacera GM505 (50x50cm) GM505 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera GM505 (50x50cm)
55 Gạch lát nền Viglacera GM502 (50x50cm) GM502 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera GM502 (50x50cm)
56 Gạch lát nền Viglacera GM501 (50x50cm) GM501 123,000đ 01 123,000đ Gạch lát nền Viglacera GM501 (50x50cm)
57 Gạch lát nền Viglacera TS2-615 (60x60cm) TS2-615 294,000đ 01 294,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-615 (60x60cm)
58 Gạch lát nền Viglacera UTS-608 (60x60cm) UTS-608 324,000đ 01 324,000đ Gạch lát nền Viglacera UTS-608 (60x60cm)
59 Gạch lát nền Viglacera UTS-606 (60x60cm) UTS-606 324,000đ 01 324,000đ Gạch lát nền Viglacera UTS-606 (60x60cm)
60 Gạch lát nền Viglacera TS2-615 (60x60cm) TS5-604 270,000đ 01 270,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-615 (60x60cm)
61 Gạch lát nền Viglacera UTS-605 (60x60cm) UTS-605 270,000đ 01 270,000đ Gạch lát nền Viglacera UTS-605 (60x60cm)
62 Gạch lát nền Viglacera TS5-602 (60x60cm) TS5-602 270,000đ 01 270,000đ Gạch lát nền Viglacera TS5-602 (60x60cm)
63 Gạch lát nền Viglacera TS5-601 (60x60cm) TS5-601 270,000đ 01 270,000đ Gạch lát nền Viglacera TS5-601 (60x60cm)
64 Gạch lát nền Viglacera TS3-612 (60x60cm) TS3-612 294,000đ 01 294,000đ Gạch lát nền Viglacera TS3-612 (60x60cm)
65 Gạch lát nền Viglacera TS2-617 (60x60cm) TS2-617 294,000đ 01 294,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-617 (60x60cm)
66 Gạch lát nền Viglacera TS2-612 (60x60cm) TS2-612 294,000đ 01 294,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-612 (60x60cm)
67 Gạch lát nền Viglacera TS4-617 (60x60cm) TS4-617 324,000đ 01 324,000đ Gạch lát nền Viglacera TS4-617 (60x60cm)
68 Gạch lát nền Viglacera UTS-607 (60x60cm) UTS-607 324,000đ 01 324,000đ Gạch lát nền Viglacera UTS-607 (60x60cm)
69 Gạch lát nền Viglacera TS3-617 (60x60cm) TS3-617 294,000đ 01 294,000đ Gạch lát nền Viglacera TS3-617 (60x60cm)
70 Gạch lát nền Viglacera TS3-615 (60x60cm) TS3-615 294,000đ 01 294,000đ Gạch lát nền Viglacera TS3-615 (60x60cm)
71 Gạch lát nền Viglacera TS2-610 (60x60cm) TS2-610 294,000đ 01 294,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-610 (60x60cm)
72 Gạch lát nền Viglacera TS1-615 (60x60cm) TS1-615 294,000đ 01 294,000đ Gạch lát nền Viglacera TS1-615 (60x60cm)
73 Gạch lát nền Viglacera TS5-636 (60x60cm) TS5-636 324,000đ 01 324,000đ Gạch lát nền Viglacera TS5-636 (60x60cm)
74 Gạch lát nền Viglacera TS2-626 (60x60cm) TS2-626 309,000đ 01 309,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-626 (60x60cm)
75 Gạch lát nền Viglacera TS2-624 (60x60cm) TS2-624 339,000đ 01 339,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-624 (60x60cm)
76 Gạch lát nền Viglacera TS2-622 (60x60cm) TS2-622 309,000đ 01 309,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-622 (60x60cm)
77 Gạch lát nền Viglacera TS2-621 (60x60cm) TS2-621 309,000đ 01 309,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-621 (60x60cm)
78 Gạch lát nền Viglacera TS1-610 (60x60cm) TS1-610 324,000đ 01 324,000đ Gạch lát nền Viglacera TS1-610 (60x60cm)
79 Gạch lát nền Viglacera TS2-606 (60x60cm) TS2-606 324,000đ 01 324,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-606 (60x60cm)
80 Gạch lát nền Viglacera TS1-614 (60x60cm) TS1-614 339,000đ 01 339,000đ Gạch lát nền Viglacera TS1-614 (60x60cm)
81 Gạch lát nền Viglacera TS1-617 (60x60cm) TS1-617 324,000đ 01 324,000đ Gạch lát nền Viglacera TS1-617 (60x60cm)
82 Gạch lát nền Viglacera UM6604 (60x60cm) UM6604 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera UM6604 (60x60cm)
83 Gạch lát nền Viglacera ECO-M603 (60x60cm) ECO-M603 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-M603 (60x60cm)
84 Gạch lát nền Viglacera UM6602 (60x60cm) UM6602 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera UM6602 (60x60cm)
85 Gạch lát nền Viglacera UM6601 (60x60cm) UM6601 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera UM6601 (60x60cm)
86 Gạch lát nền Viglacera ECO-M625 (60x60cm) ECO-M625 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-M625 (60x60cm)
87 Gạch lát nền Viglacera ECO-M622 (60x60cm) ECO-M622 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-M622 (60x60cm)
88 Gạch lát nền Viglacera ECO-M621 (60x60cm) ECO-M621 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-M621 (60x60cm)
89 Gạch lát nền Viglacera ECO-M605 (60x60cm) ECO-M605 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-M605 (60x60cm)
90 Gạch lát nền Viglacera ECO-M602 (60x60cm) ECO-M602 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-M602 (60x60cm)
91 Gạch lát nền Viglacera ECO-M601 (60x60cm) ECO-M601 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-M601 (60x60cm)
92 Gạch lát nền Viglacera UB6606 (60x60cm) UB6606 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera UB6606 (60x60cm)
93 Gạch lát nền Viglacera UB6604 (60x60cm) UB6604 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera UB6604 (60x60cm)
94 Gạch lát nền Viglacera UB6602 (60x60cm) UB6602 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera UB6602 (60x60cm)
95 Gạch lát nền Viglacera UB6601 (60x60cm) UB6601 298,000đ 01 298,000đ Gạch lát nền Viglacera UB6601 (60x60cm)
96 Gạch lát nền Viglacera ECO-624 (60x60cm) ECO-624 325,000đ 01 325,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-624 (60x60cm)
97 Gạch lát nền Viglacera ECO-605 (60x60cm) ECO-605 325,000đ 01 325,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-605 (60x60cm)
98 Gạch lát nền Viglacera ECO-622 (60x60cm) ECO-622 325,000đ 01 325,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-622 (60x60cm)
99 Gạch lát nền Viglacera ECO-621 (60x60cm) ECO-621 325,000đ 01 325,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-621 (60x60cm)
100 Gạch lát nền Viglacera ECO-620 (60x60cm) ECO-620 325,000đ 01 325,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-620 (60x60cm)
101 Gạch lát nền Viglacera ECO-604 (60x60cm) ECO-604 325,000đ 01 325,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-604 (60x60cm)
102 Gạch lát nền Viglacera ECO-603 (60x60cm) ECO-603 325,000đ 01 325,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-603 (60x60cm)
103 Gạch lát nền Viglacera ECO-602 (60x60cm) ECO-602 325,000đ 01 325,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-602 (60x60cm)
104 Gạch lát nền Viglacera KT616 (60x60cm) KT616 225,000đ 01 225,000đ Gạch lát nền Viglacera KT616 (60x60cm)
105 Gạch lát nền Viglacera KT615 (60x60cm) KT615 225,000đ 01 225,000đ Gạch lát nền Viglacera KT615 (60x60cm)
106 Gạch lát nền Viglacera KT609 (60x60cm) KT609 225,000đ 01 225,000đ Gạch lát nền Viglacera KT609 (60x60cm)
107 Gạch lát nền Viglacera KT608 (60x60cm) KT608 225,000đ 01 225,000đ Gạch lát nền Viglacera KT608 (60x60cm)
108 Gạch lát nền Viglacera KT607 (60x60cm) KT607 225,000đ 01 225,000đ Gạch lát nền Viglacera KT607 (60x60cm)
109 Gạch lát nền Viglacera KT605 (60x60cm) KT605 225,000đ 01 225,000đ Gạch lát nền Viglacera KT605 (60x60cm)
110 Gạch lát nền Viglacera KT603 (60x60cm) KT603 225,000đ 01 225,000đ Gạch lát nền Viglacera KT603 (60x60cm)
111 Gạch lát nền Viglacera KT602 (60x60cm) KT602 225,000đ 01 225,000đ Gạch lát nền Viglacera KT602 (60x60cm)
112 Gạch lát nền Viglacera KT601 (60x60cm) KT601 225,000đ 01 225,000đ Gạch lát nền Viglacera KT601 (60x60cm)
113 Gạch lát nền Viglacera KB611 (60x60cm) KB611 204,000đ 01 204,000đ Gạch lát nền Viglacera KB611 (60x60cm)
114 Gạch lát nền Viglacera KB605 (60x60cm) KB605 204,000đ 01 204,000đ Gạch lát nền Viglacera KB605 (60x60cm)
115 Gạch lát nền Viglacera KB603 (60x60cm) KB603 204,000đ 01 204,000đ Gạch lát nền Viglacera KB603 (60x60cm)
116 Gạch lát nền Viglacera KB602 (60x60cm) KB602 204,000đ 01 204,000đ Gạch lát nền Viglacera KB602 (60x60cm)
117 Gạch lát nền Viglacera KB601 (60x60cm) KB601 204,000đ 01 204,000đ Gạch lát nền Viglacera KB601 (60x60cm)
118 Gạch lát nền Viglacera DN817 (80×80 cm) DN817 380,000đ 01 380,000đ Gạch lát nền Viglacera DN817 (80x80 cm)
119 Gạch lát nền Viglacera DN815 (80×80 cm) DN815 380,000đ 01 380,000đ Gạch lát nền Viglacera DN815 (80x80 cm)
120 Gạch lát nền Viglacera TS2-812 (80×80 cm) TS2-812 398,000đ 01 398,000đ Gạch lát nền Viglacera TS2-812 (80x80 cm)
121 Gạch lát nền Viglacera TS3-817 (80×80 cm) TS3-817 380,000đ 01 380,000đ Gạch lát nền Viglacera TS3-817 (80x80 cm)
122 Gạch lát nền Viglacera TS3-815 (80×80 cm) TS3-815 380,000đ 01 380,000đ Gạch lát nền Viglacera TS3-815 (80x80 cm)
123 Gạch lát nền Viglacera UB8808 (80×80 cm) UB8808 381,000đ 01 381,000đ Gạch lát nền Viglacera UB8808 (80x80 cm)
124 Gạch lát nền Viglacera UB8806 (80×80 cm) UB8806 381,000đ 01 381,000đ Gạch lát nền Viglacera UB8806 (80x80 cm)
125 Gạch lát nền Viglacera UB8804 (80×80 cm) UB8804 381,000đ 01 381,000đ Gạch lát nền Viglacera UB8804 (80x80 cm)
126 Gạch lát nền Viglacera UB8802 (80×80 cm) UB8802 381,000đ 01 381,000đ Gạch lát nền Viglacera UB8802 (80x80 cm)
127 Gạch lát nền Viglacera UB8801 (80×80 cm) UB8801 381,000đ 01 381,000đ Gạch lát nền Viglacera UB8801 (80x80 cm)
128 Gạch lát nền Viglacera ECO-S821 (80×80 cm) ECO-S821 381,000đ 01 381,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-S821 (80x80 cm)
129 Gạch lát nền Viglacera ECO-S820 (80×80 cm) ECO-S820 381,000đ 01 381,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-S820 (80x80 cm)
130 Gạch lát nền Viglacera ECO-S802 (80×80 cm) ECO-S802 381,000đ 01 381,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-S802 (80x80 cm)
131 Gạch lát nền Viglacera ECO-S801 (80×80 cm) ECO-S801 381,000đ 01 381,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-S801 (80x80 cm)
132 Gạch lát nền Viglacera ECO-824 (80×80 cm) ECO-824 422,000đ 01 422,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-824 (80x80 cm)
133 Gạch lát nền Viglacera ECO-822 (80×80 cm) ECO-822 422,000đ 01 422,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-822 (80x80 cm)
134 Gạch lát nền Viglacera ECO-821 (80×80 cm) ECO-821 422,000đ 01 422,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-821 (80x80 cm)
135 Gạch lát nền Viglacera ECO-805 (80×80 cm) ECO-805 422,000đ 01 422,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-805 (80x80 cm)
136 Gạch lát nền Viglacera ECO-803 (80×80 cm) ECO-803 422,000đ 01 422,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-803 (80x80 cm)
137 Gạch lát nền Viglacera ECO-802 (80×80 cm) ECO-802 422,000đ 01 422,000đ Gạch lát nền Viglacera ECO-802 (80x80 cm)
138 Gạch ốp tường Viglacera B4592 (30×45 cm) B4592 146,000đ 01 146,000đ Gạch ốp tường Viglacera B4592 (30x45 cm)
139 Gạch ốp tường Viglacera B4592 (30×45 cm) B4591 135,000đ 01 135,000đ Gạch ốp tường Viglacera B4592 (30x45 cm)
140 Gạch ốp tường Viglacera B4586 (30×45 cm) B4586 146,000đ 01 146,000đ Gạch ốp tường Viglacera B4586 (30x45 cm)
141 Gạch ốp tường Viglacera B4585 (30×45 cm) B4585 135,000đ 01 135,000đ Gạch ốp tường Viglacera B4585 (30x45 cm)
142 Gạch ốp tường Viglacera B4556 (30×45 cm) B4556 146,000đ 01 146,000đ Gạch ốp tường Viglacera B4556 (30x45 cm)
143 Gạch ốp tường Viglacera B4555 (30×45 cm) B4555 135,000đ 01 135,000đ Gạch ốp tường Viglacera B4555 (30x45 cm)
144 Gạch ốp tường Viglacera B4554 (30×45 cm) B4554 146,000đ 01 146,000đ Gạch ốp tường Viglacera B4554 (30x45 cm)
145 Gạch ốp tường Viglacera B4553 (30×45 cm) B4553 135,000đ 01 135,000đ Gạch ốp tường Viglacera B4553 (30x45 cm)
146 Gạch ốp tường Viglacera B4504 (30×45 cm) B4504 146,000đ 01 146,000đ Gạch ốp tường Viglacera B4504 (30x45 cm)
147 Gạch ốp tường Viglacera B4503 (30×45 cm) B4503 135,000đ 01 135,000đ Gạch ốp tường Viglacera B4503 (30x45 cm)
148 Gạch ốp tường Viglacera UB3604A (30 x 60 cm) UB3604A 220,000đ 01 220,000đ Gạch ốp tường Viglacera UB3604A (30 x 60 cm)
149 Gạch ốp tường Viglacera UB3604 (30 x 60 cm) UB3604 220,000đ 01 220,000đ Gạch ốp tường Viglacera UB3604 (30 x 60 cm)
150 Gạch ốp tường Viglacera UB3603 (30 x 60 cm) UB3603 220,000đ 01 220,000đ Gạch ốp tường Viglacera UB3603 (30 x 60 cm)
151 Gạch ốp tường Viglacera UB3602A (30 x 60 cm) UB3602A 220,000đ 01 220,000đ Gạch ốp tường Viglacera UB3602A (30 x 60 cm)
152 Gạch ốp tường Viglacera UB3602 (30 x 60 cm) UB3602 220,000đ 01 220,000đ Gạch ốp tường Viglacera UB3602 (30 x 60 cm)
153 Gạch ốp tường Viglacera UB3601 (30 x 60 cm) UB3601 220,000đ 01 220,000đ Gạch ốp tường Viglacera UB3601 (30 x 60 cm)
154 Gạch ốp tường Viglacera KQ3615 (30 x 60 cm) KQ3615 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KQ3615 (30 x 60 cm)
155 Gạch ốp tường Viglacera KQ3612 (30 x 60 cm) KQ3612 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KQ3612 (30 x 60 cm)
156 Gạch ốp tường Viglacera KQ3611 (30 x 60 cm) KQ3611 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KQ3611 (30 x 60 cm)
157 Gạch ốp tường Viglacera KQ3604 (30 x 60 cm) KQ3604 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KQ3604 (30 x 60 cm)
158 Gạch ốp tường Viglacera KQ3603 (30 x 60 cm) KQ3603 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KQ3603 (30 x 60 cm)
159 Gạch ốp tường Viglacera KT3676A (30 x 60 cm) KT3676A 243,000đ 01 243,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3676A (30 x 60 cm)
160 Gạch ốp tường Viglacera KT3676 (30 x 60 cm) KT3676 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3676 (30 x 60 cm)
161 Gạch ốp tường Viglacera KT3675 (30 x 60 cm) KT3675 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3675 (30 x 60 cm)
162 Gạch ốp tường Viglacera KT3674 (30 x 60 cm) KT3674 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3674 (30 x 60 cm)
163 Gạch ốp tường Viglacera KT3673 (30 x 60 cm) KT3673 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3673 (30 x 60 cm)
164 Gạch ốp tường Viglacera KT3672A (30 x 60 cm) KT3672A 243,000đ 01 243,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3672A (30 x 60 cm)
165 Gạch ốp tường Viglacera KT3672 (30 x 60 cm) KT3672 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3672 (30 x 60 cm)
166 Gạch ốp tường Viglacera KT3671 (30 x 60 cm) KT3671 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3671 (30 x 60 cm)
167 Gạch ốp tường Viglacera KT3652 (30 x 60 cm) KT3652 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3652 (30 x 60 cm)
168 Gạch ốp tường Viglacera KT3651 (30 x 60 cm) KT3651 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3651 (30 x 60 cm)
169 Gạch ốp tường Viglacera KT3648 (30 x 60 cm) KT3648 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3648 (30 x 60 cm)
170 Gạch ốp tường Viglacera KT3647 (30 x 60 cm) KT3647 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3647 (30 x 60 cm)
171 Gạch ốp tường Viglacera KT3645 (30 x 60 cm) KT3645 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3645 (30 x 60 cm)
172 Gạch ốp tường Viglacera KT3643 (30 x 60 cm) KT3643 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3643 (30 x 60 cm)
173 Gạch ốp tường Viglacera KT3642 (30 x 60 cm) KT3642 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3642 (30 x 60 cm)
174 Gạch ốp tường Viglacera KT3641 (30 x 60 cm) KT3641 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3641 (30 x 60 cm)
175 Gạch ốp tường Viglacera KT3622 (30 x 60 cm) KT3622 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3622 (30 x 60 cm)
176 Gạch ốp tường Viglacera KT3621 (30 x 60 cm) KT3621 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3621 (30 x 60 cm)
177 Gạch ốp tường Viglacera KT3602 (30 x 60 cm) KT3602 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3602 (30 x 60 cm)
178 Gạch ốp tường Viglacera KT3601 (30 x 60 cm) KT3601 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3601 (30 x 60 cm)
179 Gạch ốp tường Viglacera F3600 (30 x 60 cm) F3600 173,000đ 01 173,000đ Gạch ốp tường Viglacera F3600 (30 x 60 cm)
180 Gạch ốp tường Viglacera UM3606A (30 x 60 cm) UM3606A đ 01 đ Gạch ốp tường Viglacera UM3606A (30 x 60 cm)
181 Gạch ốp tường Viglacera UM3606 (30 x 60 cm) UM3606 đ 01 đ Gạch ốp tường Viglacera UM3606 (30 x 60 cm)
182 Gạch ốp tường Viglacera UM3605 (30 x 60 cm) UM3605 đ 01 đ Gạch ốp tường Viglacera UM3605 (30 x 60 cm)
183 Gạch ốp tường Viglacera UM3604A (30 x 60 cm) UM3604A đ 01 đ Gạch ốp tường Viglacera UM3604A (30 x 60 cm)
184 Gạch ốp tường Viglacera UM3604 (30 x 60 cm) UM3604 đ 01 đ Gạch ốp tường Viglacera UM3604 (30 x 60 cm)
185 Gạch ốp tường Viglacera UM3603 (30 x 60 cm) UM3603 đ 01 đ Gạch ốp tường Viglacera UM3603 (30 x 60 cm)
186 Gạch ốp tường Viglacera UM3602A (30 x 60 cm) UM3602A đ 01 đ Gạch ốp tường Viglacera UM3602A (30 x 60 cm)
187 Gạch ốp tường Viglacera UM3602 (30 x 60 cm) UM3602 đ 01 đ Gạch ốp tường Viglacera UM3602 (30 x 60 cm)
188 Gạch ốp tường Viglacera UM3601 (30 x 60 cm) UM3601 đ 01 đ Gạch ốp tường Viglacera UM3601 (30 x 60 cm)
189 Gạch ốp tường Viglacera BS3618A (30 x 60 cm) BS3618A 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3618A (30 x 60 cm)
190 Gạch ốp tường Viglacera BS3618 (30 x 60 cm) BS3618 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3618 (30 x 60 cm)
191 Gạch ốp tường Viglacera BS3617 (30 x 60 cm) BS3617 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3617 (30 x 60 cm)
192 Gạch ốp tường Viglacera BS3616A (30 x 60 cm) BS3616A 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3616A (30 x 60 cm)
193 Gạch ốp tường Viglacera BS3616 (30 x 60 cm) BS3616 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3616 (30 x 60 cm)
194 Gạch ốp tường Viglacera BS3615 (30 x 60 cm) BS3615 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3615 (30 x 60 cm)
195 Gạch ốp tường Viglacera BS3606 (30 x 60 cm) BS3606 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3606 (30 x 60 cm)
196 Gạch ốp tường Viglacera BS3605 (30 x 60 cm) BS3605 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3605 (30 x 60 cm)
197 Gạch ốp tường Viglacera BS3604 (30 x 60 cm) BS3604 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3604 (30 x 60 cm)
198 Gạch ốp tường Viglacera BS3603 (30 x 60 cm) BS3603 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3603 (30 x 60 cm)
199 Gạch ốp tường Viglacera BS3602 (30 x 60 cm) BS3602 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3602 (30 x 60 cm)
200 Gạch ốp tường Viglacera BS3601 (30 x 60 cm) BS3601 218,000đ 01 218,000đ Gạch ốp tường Viglacera BS3601 (30 x 60 cm)
201 Gạch ốp tường Viglacera GW3627 (30 x 60 cm) GW3627 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3627 (30 x 60 cm)
202 Gạch ốp tường Viglacera GW3626 (30 x 60 cm) GW3626 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3626 (30 x 60 cm)
203 Gạch ốp tường Viglacera GW3622 (30 x 60 cm) GW3622 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3622 (30 x 60 cm)
204 Gạch ốp tường Viglacera GW3621 (30 x 60 cm) GW3621 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3621 (30 x 60 cm)
205 Gạch ốp tường Viglacera GW3617 (30 x 60 cm) GW3617 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3617 (30 x 60 cm)
206 Gạch ốp tường Viglacera GW3616 (30 x 60 cm) GW3616 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3616 (30 x 60 cm)
207 Gạch ốp tường Viglacera GW3612 (30 x 60 cm) GW3612 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3612 (30 x 60 cm)
208 Gạch ốp tường Viglacera GW3611 (30 x 60 cm) GW3611 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3611 (30 x 60 cm)
209 Gạch ốp tường Viglacera GW3607 (30 x 60 cm) GW3607 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3607 (30 x 60 cm)
210 Gạch ốp tường Viglacera GW3606 (30 x 60 cm) GW3606 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3606 (30 x 60 cm)
211 Gạch ốp tường Viglacera GW3602 (30 x 60 cm) GW3602 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3602 (30 x 60 cm)
212 Gạch ốp tường Viglacera GW3601 (30 x 60 cm) GW3601 279,000đ 01 279,000đ Gạch ốp tường Viglacera GW3601 (30 x 60 cm)
213 Gạch ốp tường Viglacera KT3637 (30 x 60 cm) KT3637 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3637 (30 x 60 cm)
214 Gạch ốp tường Viglacera KT3636 (30 x 60 cm) KT3636 210,000đ 01 210,000đ Gạch ốp tường Viglacera KT3636 (30 x 60 cm)
215 Gạch ốp tường Viglacera F3626 (30 x 60 cm) F3626 173,000đ 01 173,000đ Gạch ốp tường Viglacera F3626 (30 x 60 cm)
216 Gạch ốp tường Viglacera F3625 (30 x 60 cm) F3625 173,000đ 01 173,000đ Gạch ốp tường Viglacera F3625 (30 x 60 cm)
217 Gạch ốp tường Viglacera F3624 (30 x 60 cm) F3624 173,000đ 01 173,000đ Gạch ốp tường Viglacera F3624 (30 x 60 cm)
218 Gạch ốp tường Viglacera F3623 (30 x 60 cm) F3623 173,000đ 01 173,000đ Gạch ốp tường Viglacera F3623 (30 x 60 cm)
219 Gạch ốp tường Viglacera F3622 (30 x 60 cm) F3622 173,000đ 01 173,000đ Gạch ốp tường Viglacera F3622 (30 x 60 cm)
220 Gạch ốp tường Viglacera F3608 (30 x 60 cm) F3608 173,000đ 01 173,000đ Gạch ốp tường Viglacera F3608 (30 x 60 cm)
221 Gạch ốp tường Viglacera F3607 (30 x 60 cm) F3607 173,000đ 01 173,000đ Gạch ốp tường Viglacera F3607 (30 x 60 cm)
222 Gạch ốp tường Viglacera F3602 (30 x 60 cm) F3602 173,000đ 01 173,000đ Gạch ốp tường Viglacera F3602 (30 x 60 cm)
223 Gạch ốp tường Viglacera F3601(30 x 60 cm) F3601 173,000đ 01 173,000đ Gạch ốp tường Viglacera F3601(30 x 60 cm)
224 Gạch ngói lợp Viglacera R06 R06 160,000đ 01 160,000đ Gạch ngói lợp Viglacera R06
225 Gạch ngói lợp Viglacera R03 R03 202,000đ 01 202,000đ Gạch ngói lợp Viglacera R03
226 Gạch ngói lợp Viglacera R01 R01 225,000đ 01 225,000đ Gạch ngói lợp Viglacera R01

* Ghi chú– Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tại nội thành Việt Nam. Báo giá áp dụng tại khu vực Việt Nam và một số tỉnh lân cận– Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Viglacera chính hãng 100%. Đều mới và áp dụng bảo hành chính hãng bởi Viglacera– Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 7 năm 2019. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/

🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229