Định mức coppha trong xây dựng

18Th8 - by Azhome Group - 0 - In Sản phẩm coppha

 

Định mức vật liệu dùng làm ván khuôn cho công tác đổ bê tông được tính cho diện tích bề mặt bê tông có sử dụng ván khuôn được quy định theo công bố của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007.

Loại công tác Vật liệu dùngcho 1 đơn vị định mức
Loại vật liệu – Quy cách Đơn vị Số lượng
Ván khuôn các loại móng dài, bệ máy Gỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà nẹp
Gỗ chống 10x10cm
Đinh (bình quân 6cm)

m3

m3
m3
kg

3

0,33
3,01
12

Ván khuôn các loại móng cột bê tông Gỗ ván khuôn 3cm
Gỗ đà nẹp
Gỗ chống 10x10cm
Đinh (bình quân 6cm)
m3
m3
m3
kg
3
0,8
2,2
15
Ván khuôn các loại cột đặc Gỗ ván khuôn 3cm
Gỗ đà nẹp
Gỗ chống 10x10cm
Đinh (bình quân 6cm)
m3
m3
m3
kg
3
0,568
3,26
15
Ván khuôn các loại cột rỗng (có mắt chép hay vuông) Gỗ ván khuôn 3cm
Gỗ đà nẹp
Gỗ chống 10x10cm
Đinh (bình quân 6cm)
m3
m3
m3
kg
3
1,136
4,234
18
Ván khuôn các loại dầm xà, giằng Gỗ ván khuôn 3cm
Gỗ đà nẹp
Gỗ chống 10x10cm
Đinh (bình quân 6cm)
m3
m3
m3
kg
3
0,72
6,283
14,29
Ván khuôn các loại sàn tấm đan, ô văng, sênô Gỗ ván khuôn 3cm
Gỗ đà nẹp
Gỗ chống 10x10cm
Đinh (bình quân 6cm)
m3
m3
m3
kg
3
0,428
4,386
8,05
Ván khuôn các loại cầu thang Gỗ ván khuôn 3cm
Gỗ đà nẹp
Gỗ chống 10x10cm
Đinh (bình quân 6cm)
m3
m3
m3
kg
3
3,736
11,45
29
Ván khuôn các loại tường dày 45cm trở  xuống, bể chứa, phễu Gỗ ván khuôn 3cm
Gỗ đà nẹp
Gỗ chống 10x10cm
Đinh (bình quân 6cm)
m3
m3
m3
kg
3
0,724
2,345
17,13
Ván khuôn các loại tường dày trên 45cm Gỗ ván khuôn 3cm
Gỗ đà nẹp
Gỗ chống 10x10cm
Đinh (bình quân 6cm)
Đinh đỉa phi 10
Bu lông 2êcu M16mm
Dây thép phi 5
Tăng đơ
m3
m3
m3
kg
cái
cái
kg
cái
3
0,724
2,986
4,6
10,26
2,6
11,4
5,1
Ván khuôn các loại ống cống, ống buy Gỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống 10x10cm

Đinh (bình quân 6cm)

m3

m3

m3

kg

3

4,917

4,9

17,49

Ván khuôn cầu máng Gỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà chống

Đinh (bình quân 6cm)

Đinh đỉa phi 10

Bu lông 2êcu M16mm

Dây thép phi 5

m3

m3

kg

cái

cái

kg

3

6,36

2,9

10

3,08

4,68

Ván khuôn các loại cống, vòm Gỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà chống

Đinh (bình quân 6cm)

Đinh đỉa phi 10

Bu lông 2êcu M16mm

m3

m3

kg

cái

cái

3

4,608

12,4

16,5

1,6

Ván khuôn vòm lò, miệng phông, miệng phễu Gỗ ván khuôn 3cm

Gỗ giằng chống

Đinh 7cm

Đinh đỉa phi 10

m3

m3

kg

cái

3

5,868

20

16,3

Ván khuôn dài nước vì kèo và các kết cấu phức tạp khác Gỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống 10x10cm

Đinh (bình quân 6cm)

m3

m3

m3

kg

3

0,72

6,283

20

Ván khuôn các loại nền, sàn bê tông Gỗ ván khuôn 3cm (kể cả đà nẹp)

Đinh (bình quân 6cm)

m3

kg

5,82

8,05

Ván khuôn các loại móng mố, thân mố, móng trụ cầu, thân trụ cầu Gỗ ván khuôn 3cm

Gỗ nẹp + Gỗ chống

Đinh (bình quân 6cm)

Đinh đỉa phi 10

Bu lông 2êcu M16mm

Mattit

Dầu cặn thải

m3

m3

kg

cái

cái

kg

kg

3

3,862

9,1

30,3

24,2

4,55

9,09

Ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu các loại Gỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà, chống

Đinh (bình quân 6cm)

Đinh đỉa phi 10

Bu lông + êcu M16x400

Mattit

Dầu cặn thải

m3

m3

kg

cái

cái

kg

kg

3

3,448

9,1

30,3

24,2

4,55

9,09

Ván khuôn mái bờ kênh mương Gỗ ván khuôn 3cm

Gỗ nẹp

Đinh (bình quân 6cm)

m3

m3

kg

3

1,748

11

Ván khuôn kim loại tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng Thép tấm

Thép hình

Gỗ chống

Que hàn

Dầu cặn thải

kg

kg

m3

kg

kg

3947

3812

3,255

5,6

1,94

Ván khuôn kim loại cột tròn Thép tấm

Thép hình

Gỗ chống

Que hàn

Dầu cặn thải

kg

kg

m3

kg

kg

3947

4574

4,814

6,7

1,94

Ván khuôn kim loại sàn mái Thép tấm

Thép hình

Gỗ chống

Que hàn

Dầu cặn thải

kg

kg

m3

kg

kg

3947

3177

4,386

5,5

1,94

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP 

Miền Bắc: Số 17 Tố Hữu - Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Miền Nam: Tầng 1 An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

Miền Trung : Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Hotline: 0904.87.33.88

Website: https://azhomegroup.vn

Bộ sưu tập (999 MẪU NHÀ ĐẸP) năm 2022 đẹp nhất Việt Nam hiện nay .!.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn