Biên bản nghiệm thu cọc bê tông

18Th8 - by Azhome Group - 0 - In Sản phẩm cọc bê tông

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN THEO DÕI ÉP CỌC THÍ NGHIỆM

Công trình:(1) …………

Hạng mục công trình: ………

I. Thành phần trực tiếp theo dõi: (2)

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: …………….. Chức vụ: …………

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn Thiết kế: …………

– Ông: ……….. Chức vụ: …………

● Đại diện Nhà thầu thi công: ……….

– Ông: ……… Chức vụ: ……..

II. Thời gian theo dõi: (3)

Bắt đầu: ……..giờ…..ngày….tháng…..năm…..

Kết thúc: ……..giờ…..ngày….tháng…..năm…..

Tại công trình: ……………..

III. Nội dung theo dõi: (4)

+ Loại máy ép cọc

+ Áp lực tối đa của bơm dầu, kg/cm2

+ Lưu lượng bơm dầu, lít/ phút

+ Diện tích hữu hiệu của pittông, cm2

+ Số giấy kiểm định:

+ Cọc thí nghiệm số: …………thuộc hạng mục: (mố, trụ, bản đáy, vv…)…

+ Lý lịch cọc:

– Đoạn mũi: Số hiệu:…………. Chiều dài: ………….. Ngày đúc: ……………………………

– Đoạn giữa: Số hiệu:…………. Chiều dài: ……………Ngày đúc: ………………………….

– Đoạn trên: Số hiệu:…………. Chiều dài: ………….. Ngày đúc: ……………………………

+ Loại mối nối các đoạn cọc

+ Cao độ mũi cọc theo bản vẽ thiết kế:

+ Cao độ của mặt đất cạnh cọc.

+ Cao độ của mũi cọc sau khi dừng ép

+ Cao độ của đầu cọc sau khi dừng ép

+ Lực ép nhỏ nhất quy định trong đề cương thí nghiệm: Pepmin = …… tấn

+ Lực ép lớn nhất quy định trong đề cương thí nghiệm: Pepmax = …… tấn

+ Chiều dài cọc nhỏ nhất qui định trong đề cương thí nghiệm: Lmim = …… m

+ Chiều dài cọc lớn nhất qui định trong đề cương thí nghiệm: Lmax = …. m

Kết quả ép cọc thí nghiệm (5)

Ngày, giờ ép Độ sâu ép Giá trị lực ép Ghi chú
Ký hiệu đoạn cọc Độ sâu
(m)
Áp lực (kg/cm2) Lực ép
(tấn)

Kết quả thí nghiệm:

– Chiều dài cọc thí nghiệm thực tế sau khi ép: Lc = ………. m; so sánh với Lmin và Lmax theo qui định của thiết kế;

– Lực ép tại thời điểm kết thúc quá trình ép: Pkt = ………. tấn; so sánh với Pmin và Pmax theo qui định của thiết kế;


👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/

🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229