Biên bản nghiệm thu cọc bê tông

18Th8 - by Azhome Group - 0 - In Sản phẩm cọc bê tông

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN THEO DÕI ÉP CỌC THÍ NGHIỆM

Công trình:(1) …………

Hạng mục công trình: ………

I. Thành phần trực tiếp theo dõi: (2)

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: …………….. Chức vụ: …………

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn Thiết kế: …………

– Ông: ……….. Chức vụ: …………

● Đại diện Nhà thầu thi công: ……….

– Ông: ……… Chức vụ: ……..

II. Thời gian theo dõi: (3)

Bắt đầu: ……..giờ…..ngày….tháng…..năm…..

Kết thúc: ……..giờ…..ngày….tháng…..năm…..

Tại công trình: ……………..

III. Nội dung theo dõi: (4)

+ Loại máy ép cọc

+ Áp lực tối đa của bơm dầu, kg/cm2

+ Lưu lượng bơm dầu, lít/ phút

+ Diện tích hữu hiệu của pittông, cm2

+ Số giấy kiểm định:

+ Cọc thí nghiệm số: …………thuộc hạng mục: (mố, trụ, bản đáy, vv…)…

+ Lý lịch cọc:

– Đoạn mũi: Số hiệu:…………. Chiều dài: ………….. Ngày đúc: ……………………………

– Đoạn giữa: Số hiệu:…………. Chiều dài: ……………Ngày đúc: ………………………….

– Đoạn trên: Số hiệu:…………. Chiều dài: ………….. Ngày đúc: ……………………………

+ Loại mối nối các đoạn cọc

+ Cao độ mũi cọc theo bản vẽ thiết kế:

+ Cao độ của mặt đất cạnh cọc.

+ Cao độ của mũi cọc sau khi dừng ép

+ Cao độ của đầu cọc sau khi dừng ép

+ Lực ép nhỏ nhất quy định trong đề cương thí nghiệm: Pepmin = …… tấn

+ Lực ép lớn nhất quy định trong đề cương thí nghiệm: Pepmax = …… tấn

+ Chiều dài cọc nhỏ nhất qui định trong đề cương thí nghiệm: Lmim = …… m

+ Chiều dài cọc lớn nhất qui định trong đề cương thí nghiệm: Lmax = …. m

Kết quả ép cọc thí nghiệm (5)

Ngày, giờ ép Độ sâu ép Giá trị lực ép Ghi chú
Ký hiệu đoạn cọc Độ sâu
(m)
Áp lực (kg/cm2) Lực ép
(tấn)

Kết quả thí nghiệm:

– Chiều dài cọc thí nghiệm thực tế sau khi ép: Lc = ………. m; so sánh với Lmin và Lmax theo qui định của thiết kế;

– Lực ép tại thời điểm kết thúc quá trình ép: Pkt = ………. tấn; so sánh với Pmin và Pmax theo qui định của thiết kế;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP 

Miền Bắc: Số 17 Tố Hữu - Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Miền Nam: Tầng 1 An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

Miền Trung : Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Hotline: 0904.87.33.88

Website: https://azhomegroup.vn

Bộ sưu tập (999 MẪU NHÀ ĐẸP) năm 2022 đẹp nhất Việt Nam hiện nay .!.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn