Biên bản nghiệm thu điện dân dụng

1Th9 - by Azhome Group - 0 - In Điện Dân Dụng

 

Biên bản nghiệm thu điện dân dụng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu thiết bị chạy thử có tải.

Mẫu biên bản nêu rõ thông tin hạng mục công trình, thiết bị được nghiệm thu, thành phần và thời gian nghiệm thu, đánh giá công tác chạy thử thiết bị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU ĐIỆN DÂN DỤNG

SỐ:……………………

Công trình:…………………………………………………..

Hạng mục::…………………………………………………..

1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu: …..(Ghi rõ tên hệ thống được nghiệm thu)

2. Thành phần nghiệm thu:

2.1/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu

● Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

– Ông: ………………… Chức vụ:…………………

– Ông: ………………….Chức vụ:………………..

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát)

– Ông: ………………….. Chức vụ:………………..

– Ông: …………………… Chức vụ:………………..

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn Thiết kế

– Ông: ……………………. Chức vụ:………………..

– Ông: ……………………..Chức vụ:………………..

● Đại diện Nhà thầu Cơ khí, thiết bị:

– Ông: ……………………… Chức vụ:………………..

– Ông: ………………………Chức vụ:………………..

2.2/ Đơn vị khách mời (nếu có mời):

● Đại diện Đơn vị Quản lý, khai thác:

– Ông: ……………………Chức vụ:………………..

– Ông: ………………….. Chức vụ:………………..

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………..giờ…..ngày…..tháng……năm…..

Kết thúc: …………giờ……ngày……tháng…..năm…..

Tại công trình:…………………………………..

4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị có tải:

a. Về căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

– Các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành trong quá trình chế tạo, lắp đặt.

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình chế tạo, lắp đặt.

– Bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công lập

– Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị.

– Biên bản nghiệm thu chạy thử thiết bị không tải.

b. Về tiến độ lắp đặt thiết bị:

– Ngày khởi công:

– Ngày hòan thành:

c. Về công suất đưa vào vận hành:

– Theo thíêt kế:

– Theo thực tế đạt được:

d. Về đặc điểm về biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng:

e. Về khối lượng:

– Theo thiết kế được duyệt:

– Theo thực tế đạt được:

f. Về chất lượng chạy thử có tải:

(Ghi rõ chất lượng chạy thử có đạt hay không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

g. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt: …….

(Ghi rõ những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được phê duyệt ban đầu)

c. Các ý kiến khác (nếu có):

5. Kết luận:

(Cần ghi chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai giai đoạn thi công tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
NHÀTHẦU CƠ KHÍ, THIẾT BỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/

🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229