Biên bản nghiệm thu xây tường

19Th8 - by Azhome Group - 0 - In Sản phẩm Xây - Trát

 

Mẫu biên bản nghiệm thu xây tường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu trát tường. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU XÂY TƯỜNG

  1. Tên công trình…………………
  2. Địa điểm nghiệm thu……………
  3. Thời gian nghiệm thu: từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  4. Đối tượng kiểm tra………………
  5. Thành phần tham gia nghiệm thu

– Đại diện Chủ đầu tư

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Đại diện Nhà thầu giám sát thi công:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

6)  Đánh  giá công tác nghiệm thu

Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

– Căn cứ vào phiếu yêu cầu nghiệm thu số  …………của doanh nghiệp xây dựng .

– Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công được duyệt của chủ đầu tư số…………………

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng :.

+ TCVN 303 – 2004 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu

+ TCVN 4085 – 2011 về Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

– Căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình:…………………………….

– Căn cứ vào các phiếu kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu

– Căn cứ vào sổ nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các biên bản khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu…………………………

– Căn cứ vào biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng số:…………

* Về chất lượng công việc xây dựng :

STT Nội dung kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết quả kiểm tra
Đạt Không đạt
…… …… …… …… Vật liệu – Cấp phối vữa – Tim trục, chân tường – Liên kết – Mạch vữa – Độ phẳng – Hình dáng, kích thước. ……. ……………………  …………………. ……………

* Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư/ TVGS .………………

7)  Kết luận:

– Xác nhận đạt hay không đạt;

– Cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, khắc phục vấn đề gì;

– Đồng ý hay không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các giai đoạn tiếp theo của công trình;

CHỦ ĐẦU TƯ               NT GIÁM SÁT THI CÔNG        NT THI CÔNG  

(ký và ghi rõ họ tên)                 (ký và ghi rõ họ tên)              (ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP 

Miền Bắc: Số 17 Tố Hữu - Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Miền Nam: Tầng 1 An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

Miền Trung : Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Hotline: 0904.87.33.88

Website: https://azhomegroup.vn

Bộ sưu tập (999 MẪU NHÀ ĐẸP) năm 2022 đẹp nhất Việt Nam hiện nay .!.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn