Biên bản nghiệm thu trát tường

19Th8 - by Azhome Group - 0 - In Sản phẩm Xây - Trát

 

Mẫu biên bản nghiệm thu trát tường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu trát tường. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

….…, ngày…tháng…năm…

NGHIỆM THU TRÁT TƯỜNG

Căn cứ Hợp đồng số:…./…..-…. ;

Căn cứ kết quả thực hiện công việc trên thực tế;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu  gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………………………………Chức vụ:………………..

Bên bàn giao nghiệm thu:

Ông/Bà:……………………………………………………..Chức vụ:………………….

1.Đối tượng nghiệm thu

Hoàn thành công việc trát tường

Tại địa điểm:…………………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Diện tích tường:…………………………………………………………..………….

– Kích thước của lỗ mở ( Cửa chính, cửa sổ,……):…………………………..……….

– Biện pháp thi công:………………………………………………………….……….

– Độ phẳng của tường xây:…………………………………………………………….

– Màu sơn:……………………………………………………………………..………

– Chất lượng:…………………………………………………………………………..

– Các nội dung khác:……………………………………….………………………….

4.Kết luận chung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu trát tường các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Bên bàn giao
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bên nghiệm thu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP 

Miền Bắc: Số 17 Tố Hữu - Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Miền Nam: Tầng 1 An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

Miền Trung : Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Hotline: 0904.87.33.88

Website: https://azhomegroup.vn

Bộ sưu tập (999 MẪU NHÀ ĐẸP) năm 2022 đẹp nhất Việt Nam hiện nay .!.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn