Biên bản nghiệm thu cầu thang sắt

30Th8 - by Azhome Group - 0 - In Cầu thang Sắt

 

Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt để làm gì? Mẫu biên bản nghiệm thu thang máy 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về thang sắt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6395 : 2008

1. Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt là mẫu biên bản được lập ra khi tiến hành nghiệm thu thang máy. Mẫu biên bản nghiệm thu thang máy nêu rõ thông tin về bên nghiệm thu, bên nhận công việc, đối tượng nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, nội dung cụ thể và kết luận của bên nghiệm thu…

2. Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt để làm gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt được dùng để ghi chép lại quá trình nghiệm thu thang máy. Mẫu biên bản nghiệm thu thang sắt là cơ sở để bên nghiệm thu kiểm tra về chất lượng của thang máy để đưa ra kết luận về việc thang máy có đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quốc gia hay không trước khi đưa vào sử dụng.

3. Mẫu biên bản nghiệm thu cầuthang sắt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
——————-

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU CẦU THANG SẮT

Căn cứ………………………………………………;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:………………………………………………………….………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………………..…………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………..…………………..

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:…………………..…Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………………..

HKTT:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu cầu thang sắt các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu cầu thang sắt

Tại địa điểm:……………………………………………………………..……………..

  1. Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu cầu thang sắt trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

  1. Nội dung cụ thể:

– Số lượng cầu thang sắt:

– Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng phần lắp đặt mọi thiết bị có trong khu vực phòng máy của cầu thang sắt.

– Tiến hành kiểm tra toàn bộ thiết bị nằm ở khu vực dọc theo hố cầu thang sắt.

– Kiểm tra, đảm bảo về chất lượng của các thiết bị được lắp đặt bên trong cabin cầu thang sắt.

– Xác định chất lượng của các thiết bị cửa tầng sau khi quá trình lắp đặt hoàn thành.

– Thử nghiệm cho cầu thang sắt hoạt động nhiều lần trước khi đưa vào sử dụng

– Các nội dung khác:……………………………………………………………………

  1. Kết luận

…………………………………………………….…………………………………….

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

CHỦ ĐẦU TƯ
(ký và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/

🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229