Biên bản nghiệm thu cầu thang sắt

30Th8 - by Azhome Group - 0 - In Cầu thang Sắt

 

Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt để làm gì? Mẫu biên bản nghiệm thu thang máy 2021? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về thang sắt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6395 : 2008

1. Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt là mẫu biên bản được lập ra khi tiến hành nghiệm thu thang máy. Mẫu biên bản nghiệm thu thang máy nêu rõ thông tin về bên nghiệm thu, bên nhận công việc, đối tượng nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, nội dung cụ thể và kết luận của bên nghiệm thu…

2. Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt để làm gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu cầu thang sắt được dùng để ghi chép lại quá trình nghiệm thu thang máy. Mẫu biên bản nghiệm thu thang sắt là cơ sở để bên nghiệm thu kiểm tra về chất lượng của thang máy để đưa ra kết luận về việc thang máy có đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quốc gia hay không trước khi đưa vào sử dụng.

3. Mẫu biên bản nghiệm thu cầuthang sắt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
——————-

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU CẦU THANG SẮT

Căn cứ………………………………………………;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:………………………………………………………….………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………………..…………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………..…………………..

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:…………………..…Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………………..

HKTT:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu cầu thang sắt các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu cầu thang sắt

Tại địa điểm:……………………………………………………………..……………..

  1. Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu cầu thang sắt trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

  1. Nội dung cụ thể:

– Số lượng cầu thang sắt:

– Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng phần lắp đặt mọi thiết bị có trong khu vực phòng máy của cầu thang sắt.

– Tiến hành kiểm tra toàn bộ thiết bị nằm ở khu vực dọc theo hố cầu thang sắt.

– Kiểm tra, đảm bảo về chất lượng của các thiết bị được lắp đặt bên trong cabin cầu thang sắt.

– Xác định chất lượng của các thiết bị cửa tầng sau khi quá trình lắp đặt hoàn thành.

– Thử nghiệm cho cầu thang sắt hoạt động nhiều lần trước khi đưa vào sử dụng

– Các nội dung khác:……………………………………………………………………

  1. Kết luận

…………………………………………………….…………………………………….

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

CHỦ ĐẦU TƯ
(ký và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU
(ký và ghi rõ họ tên)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP 

Miền Bắc: Số 17 Tố Hữu - Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Miền Nam: Tầng 1 An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

Miền Trung : Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Hotline: 0904.87.33.88

Website: https://azhomegroup.vn

Bộ sưu tập (999 MẪU NHÀ ĐẸP) năm 2022 đẹp nhất Việt Nam hiện nay .!.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn