Biên bản nghiệm thu Bê Tông

19Th8 - by Azhome Group - 0 - In Sản phẩm Bê tông

 

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu bê tông cốt thép. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

….…, ngày…tháng…năm…

NGHIỆM THU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Căn cứ ……………………………………………………………………………………..;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu bê tông cốt thép gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu (Chủ đầu tư)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:………….………

Nhà thầu…………………………………………………………………………..…..

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………..………

1.Đối tượng nghiệm thu

Bê tông cốt thép

Tại địa điểm:………………………………………………………….……………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu bê tông cốt thép vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Nghiệm thu thép (Số lượng thép, Khoảng cách thép, chiều dài neo, vật liệu,….)

– Nghiệm thu bê đông (Cao độ, kích thước, bề mặt,…….):…………………………..

– Các nội dung khác:…………………………………………………………………..

4.Kết luận chung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu bê tông cốt thép các bên đi đến thống nhất thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Bên bàn giao
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bên nghiệm thu
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép được lập ra khi hai bên tổ chức nghiệm thu về bê tông cốt thép của công trình. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của các bên nghiệm thu, biên bản chỉ được công nhận và ký kết khi hai bên đồng ý với kết quả nghiệm thu. Nếu trong thời gian nghiệm thu có vi phạm thì biên bản sẽ không được ký kết.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/

🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229