Thiết kế nội thất văn phòng CMS

6Sep - by admin - 0 - In CÔNG TRÌNH VIỆC LÀM

Chủ đầu tư : Công ty CMS GROUP

Địa chỉ : Số 5 Duy Tân – Hà Nội

Diện tích sàn: 550m2

Công việc thực hiện : Thiết kế và thi công nội thất văn phòng

Đơn vị thiết kế nội thất : VNC Design (www.VNCDesign.com.vn)

Đơn vị thi công nội thất Nội thất Chung Cư Xinh(www.Chungcuxinh.vn)

Đơn vị nhân công xây dựng : Nhân công xây dựng .net (www.Nhancongxaydung.net)

Đơn vị thi công xây dựng VinaCon Việt Nam (www.Vinacon.pro.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.