Thi công và nghiệm thu công tác cọc bê tông

4Th5 - by admin - 0 - In Chưa được phân loại

 

Việc thi công và nghiệm thu cọc bê tông phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn xây dựng. Đây sẽ là thước đo để đảm bảo công trình được thi công đảm bảo chất lượng.

Tìm hiểu về tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu ép cọc bê tông

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu ép cọc btct là một tiêu chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn ép cọc này còn được biết đến với tên là tiêu chuẩn ép cọc 9394 hay TCVN 9394:2012.  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi từ TCXDVN 286:2003. Việc chuyển đổi này theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Cùng với điểm a khoản 1 điều 7 của luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cọc ép này được viện Khoa học Công nghệ Xây dựng- Bộ xây dựng biên soạn. Và do Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học công nghệ công bố. Hãy cùng nhân công xây dựng tìm hiểu nhé

Bạn đang đi tìm một đơn vị có thể giúp bạn đúc ép cọc bê tông cốt thép cho công trình của bạn. Nhưng bấy lâu nay bạn đã tìm được đơn vị nào hài lòng chưa. Khi tìm đến chúng tôi có lẽ bạn cũng đã hiểu rõ về quy mô và quy trình của chúng tôi làm việc rồi chứ.

Tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng cho các công trình xây dựng thuộc ba lĩnh vực. Cụ thể là lĩnh vực xây dựng, giao thông và thủy lợi. Và không áp dụng cho các công trình có điều kiện địa chất đặc biệt.

Nội dung các phần chính của tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu ép cọc 9394

Tiêu chuẩn ép cọc 9394 có nội dung gồm 9 phần chính và 5 phụ lục. Những phần chính bao gồm những nội dung sau:

Phần 1 : Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ép cọc bê tông 9394.

Phần 2 : Các tài liệu việc dẫn, bao gồm:

TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 5308:1991, Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

TCVN 9393:2012, Cọc-Phương pháp thí nghiệm nén tĩnh cọc ép

Phần 3 : Thuật ngữ và định nghĩa

Trong phần 3 của tiêu chuẩn thi công cọc ép này gồm có 6 định nghĩa. Định nghĩa về cọc đóng, cọc ép, đổi chối của cọc đóng, tải trọng thiết kế, lực ép nhỏ nhất và lực ép lớn nhất.

Phần 4 : Là phần quy định chung

Phần này quy định về việc thi công và hạ cọc cần tuân theo bản vẽ thiết kế. Đổng thời cũng quy định việc trắc đạc định vị các trục móng cần được tiến hành từ các mốc chuẩn theo đúng quy định hiện hành. Và các quy định về chuyên chở, bảo quản, nâng dựng cọc vào vị trí. Phần này còn quy đinh về công tác chuẩn bị thi công ép cọc.

Phần 5 : Của tiêu chuẩn thi công ép cọc bê tông cốt thép 9394 là phần về vật liệu cọc. Cụ thể là các quy định của cột bê tông cốt thép, cọc thép.
Phần 6 : Là thiết bị hạ cọc bằng búa đóng và búa rung.

Phần 7 : Là hạ cọc bằng phương pháp ép tĩnh.

Phần 8 : Là phần giám sát và nghiệm thu./p>

Phần 9 : Của tiêu chuẩn ép cọc 9394 là phần về an toàn lao động.

Nội dung phụ lục tham khảo trong tiêu chuẩn ép cọc bê tông 9394

Như đã nói ở trên tiêu chuẩn ép cọc này gồm có 5 phụ lục tham khảo. Những phụ lục này để phục vụ cho quá trình thi công và nghiệm thu cọc bê tông cốt thép.

Cụ thể là những phụ lục sau:

Phụ lục A : Là biên bản hạ cọc, nhật ký đóng cọc, báo cáo tổng hợp đóng cọc, nhật ký rung hạ cọc ống. Đồng thời cũng có báo cáo tổng hợp rung hạ cọc, nhật ký ép cọc, báo cáo tổng hợp ép cọc.

Phụ lục B : Nêu ra các hư hỏng cọc bê tông cốt thép khi đóng. Đồng thời nêu ra nguyên nhân dẫn đến các hư hỏng trên. Và cuối cùng là cách ngăn ngừa hư hỏng này khi thi công.

Phụ lục C : Của tiêu chuẩn đóng và ép cọc 9394 là phần xác định ứng suất động trong cọc bê tông cốt thép khi đóng.

Phụ lục D : Là phần về cấu tao mũ cọc.

Phụ lục E : Là biểu ghi độ chối đóng cọc.

Ngoài các tiêu chuẩn ra còn quy trình ép cọc bê tông là quá trình thực hiện ép cọc bê tông sao cho chính xác đúng theo giai đoạn của nó.

Trình tự thi công nghiệm thu Cọc ép bê tông cốt thép:

1. Thiết kế, thẩm định và phê duyệt cọc: Bao gồm thiết kế số đài cọc, số lượng cọc/đài cọc, vị trí cọc, chiều dài, kết cấu và kích thước cọc. Quá trình này do đơn vị tư vấn tính toán, thiết kế – dựa theo tài liệu khảo sát địa hình, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các tài liệu khác có liên quan.

Căn cứ vào tùy công trình, TVTK sẽ tính toán sức chịu tải của cọc để lựa chọn chiều dài ép và lực ép tương ứng. Quá trình này được tính toán sơ bộ, làm cơ sở phê duyệt dự án. Thiết kế chi tiết cọc sẽ được đưa ra sau khi có kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc.

2. Ép thí nghiệm nén tĩnh cọc (hay còn gọi là thí nghiệm cọc ép): nhằm xác định sức chịu tải của cọc. Mục đích để xác định việc tính toán của TVTK đã phù hợp hay chưa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về thiết kế cọc. Các bạn có thể tham khảo Tiêu chuẩn TCXDVN 269:2002 “Cọc – Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục” để nắm thêm thông tin.

Công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc được lập dự toán riêng theo hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thí nghiệm nén tĩnh cọc theo đề cương được tổ chức tư vấn thiết kế chấp thuận. Chi phí công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Về nguyên tắc chủ đầu tư thanh toán chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc cho đơn vị tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc. Trường hợp trong hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng đã thoả thuận giá hợp đồng bao gồm cả chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc thì việc thanh toán thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

3. Đúc cọc và ép đại trà: Do nhà thầu xây dựng triển khai sau khi có ý kiến của TVTK về thiết kế chi tiết cọc.

4. Trong quá trình sẽ có các bước thi công – nghiệm thu. Bao gồm:

a) Giai đoạn nén tĩnh cọc:

– Đơn vị thực hiện công tác nén tĩnh cọc ký hợp đồng với chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công xây dựng (tùy theo từng dự án).

– Xây dựng và phê duyệt đề cương nén tĩnh trước khi tiến hành nén thí nghiệm;

– Nghiệm thu cọc thí nghiệm (cọc thử);

– Báo cáo kết quả bằng văn bản sau khi hoàn thành các công việc thí nghiệm nén tĩnh cọc.

b) Giai đoạn ép cọc đại trà:

– Nghiệm thu cọc đúc;

– Ép đại trà (có sơ đồ ép và lý lịch ép từng cọc).

– Nghiệm thu công tác ép cọc (còn gọi là Biên bản nghiệm thu công việc ép cọc).

Trên đây là quy trình Thi công và nghiệm thu công tác cọc bê tông các bạn có nhu cầu thi công cọc bê tông, nhân công đập đầu cọc hãy liên hệ ngay nhân công xây dựng để được tư vấn và thi công

 

GIÀN PHƠI THÔNG MINH SIÊU GIẢM GIÁ NĂM 2020

01. Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR HT-01 – Giá 850.000đ
02. Giàn phơi Thông minh Star HP999B – Giá 999.000đ
05. Giàn phơi Thông minh Hòa Phát Air 2018 – Giá: 1.590.000đ
03. Giàn phơi Thông minh HP-333 – Giá: 799.000 đ
04. Giàn phơi Thông minh STAR- KS888B – Giá 990.000đ
05. Giàn phơi Thông minh Star KS990 – Giá: 1.390.000đ
06. Giàn phơi Thông minh Hàn Quốc – Giá 1.950.000đ
07. Giàn phơi Thông minh điều khiển từ xa – 8.200.000đ

QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng.

Quý khách hàng liên hệ Gọi điện trực tiếp cho chúng tôi :

Chúng tôi  sẽ tư vấn, tiếp nhận yêu cầu và hẹn lịch làm việc cụ thể với quý khách hàng.

Bước 2: Khảo sát công trình.

Khảo sát công trình với lịch đã hẹn trước, chúng tôi sẽ tới trực tiếp công trình của quý khách khảo sát hiện trạng, tư vấn phương án cải tạo sửa chữa, lựa chọn vật liệu cho phù hợp.

Bước 3: Lập dự toán và báo giá.

Cụ thể hóa phương án, lập dự toán và báo giá tới  khách hàng phê duyệt.

Bước 4: Thương thảo và ký kết hợp đồng.

Ký hợp đồng thi công (nếu khách hàng chấp thuận báo giá). Phương án thi công, dự toán được phê duyệt sẽ được cụ thể hóa bằng hợp đồng thi công.

Bước 5: Thực hiện hợp đồng.

Thi công căn cứ theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành thi công theo kế hoạch như trong hợp đồng đã ký kết. Các hạng mục phát sinh ( nếu có) sẽ được thông báo và thỏa thuận cho quý khách cụ thể.

Bước 6: Nghiệm thu và bàn giao công trình

Sau khi hoàn thành công trình, Chúng tôi sẽ tiến hành nghiệm thu công trình và bàn giao cho quý khách.

Bước 7: Thanh lý hợp đồng và bảo hành công trình

Thanh lý hợp đồng với khách hàng, bảo hành các hạng mục thi công.

Hãy liên hệ với  Nhân công xây dựng  bất cứ khi nào bạn cần, bạn luôn luôn nhận được sự tư vấn nhiệt thành nhất từ chúng tôi mà không mất bất kỳ khoản chi phí nào. Với đội ngũ  kỹ sư xây dựng giàu kinh nghiệm, công nhân chuyên nghiệp, giá cả  hợp lý, chất lượng dịch vụ tốt nhất chắc chắn sẽ làm hài lòng  Quý khách!

Nhancongxaydung.net tự hào dịch vụ cung cấp nhân công xây dựng chuyên nghiệp, và cung cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam 
Chúng tôi cam kết
1. Chúng tôi có đội ngũ công nhân được tổ chức quy củ và chuyên nghiệp.
2. Chúng tôi có quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO.
3. Chúng tôi luôn thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ.
4. Chúng tôi luôn coi khách hàng là thượng đế.
5. Cam kết dịch vụ cung cấp nhân công tốt nhất Việt Nâm.
6. Cam kết hỗ trợ mọi công việc liên quan đến xây dựng.
NHÂN CÔNG XÂY DỰNG 
%image_alt% HÀ NỘI: Tầng 11- Tòa nhà C37 Bộ Công An - Tố Hữu - Từ Liêm - Hà Nội
%image_alt% 0902.038.666
%image_alt% TP HỒ CHÍ MINH: Tầng 6, Tòa nhà CELADON CITY- Quận Tân Phú 
%image_alt% 0903.063.386
%image_alt% ĐÀ NẴNG: 27 Đặng Thái Thân - Quận ngũ Sơn - TP Đà nẵng
%image_alt% 0903.063.386
%image_alt% TP Hải Dương: 141 Tuệ Tĩnh - Thành Phố Hải Dương
%image_alt% 0902.038.666
%image_alt% TP Vĩnh Phúc:Tầng 7, tòa nhà Việt Hàn Buil Ding
%image_alt% 0914.949.886
%image_alt% TP Bình Dương:Số 01 Đại Lộ Bình Dương, KP. Bình Giao, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương.
%image_alt% 0903.063.386
%image_alt% TP Hải Phòng :Số 42 Lương Khánh Thiện, P. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
%image_alt% 0914.949.886
%image_alt% TP Quảng Ninh :Tổ 2, Khu 9A, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh .
%image_alt% 0914.949.886
%image_alt% Website:www.nhancongxaydung.net

BÁO GIÁ DỊCH VỤ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG


Mời quý vị tham khảo :DỰ TOÁN XÂY DỰNG NHÀ PHỐ VÀ BIỆT THỰ
Mời quý vị tham khảo :Báo giá kính cường lực
Mời quý vị tham khảo :Báo giá giàn phơi thông minh
Mời quý vị tham khảo :Báo giá lưới an toàn ban công
Mời quý vị tham khảo :Báo giá đồ gỗ nội thất
Mời quý vị tham khảo :Báo giá tủ bếp giá rẻ
Mời quý vị tham khảo :Báo giá báo giá đồ gỗ nội thất tự nhiên và công nghiệp
Mời quý vị tham khảo :999 mẫu biệt thư đẹp
Mời quý vị tham khảo :999 mẫu chung cư đẹp
Mời quý vị tham khảo :Báo giá nhân công xây nhà giá rẻ
Mời quý vị tham khảo :999 mẫu nhà xưởng đẹp
Mời quý vị tham khảo :999 mẫu nhà đẹp
Mời quý vị tham khảo :Báo giá cửa gỗ giá rẻ
Mời quý vị tham khảo :Báo giá cửa cuốn giá rẻ
Mời quý vị tham khảo :Báo giá nhôm kính
Mời quý vị tham khảo :Báo giá cửa cổng sắt và Inox
Mời quý vị tham khảo :Báo giá mái tôn
Mời quý vị tham khảo :Báo giá trần vách thạch cao
Mời quý vị tham khảo :Báo giá đá ốp lát
Mời quý vị tham khảo :Báo giá thi công từ A-Z

Bạn đang có nhu cầu về dịch vụ nhân công coppha, cốt thép, đổ bê tông, xây tường, trát, láng, ốp, xoa nền bê tông 0902.038.666 để được giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng nhất. hoặc có thắc mắc bạn có thể gửi mail về Email: nhancongxaydung.net@gmail.com chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


Mọi chi tiết về dịch vụ Nhân CôngThi công công trình Công nghiệp – Dân dụng - Hạ Tầng. Quý khách vui lòng liên hệ
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
Hà Nội :Số 17 Tố Hữu - C37 Bộ Công An - Tố Hữu - Nam Từ Liêm
Sài Gòn: 44 Nguyễn Ảnh Thủ - P.Tân Chánh Hiệp - Quận 12 
Đà Nẵng :Số 368 đường Tôn Đức Thắng - P. Hoà Khánh - Quận Liên Chiều
Quý khách gọi trực tiếp để được báo giá và tư vấn nhân công xây dựng
- Phụ trách Khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc : 0902.038.666
- Phụ trách Khu vực Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung : 0903.063.386
- Phụ trách Khu vực Sài Gòn và các tỉnh phía Nam : 0914.949.886
Website : www.Nhancongxaydung.net
Email: nhancongxaydung@gmail.com